MEZARIN ÖTESİNDEN GELEN SES

NADINE SULTAN’DAN İSLAM’DA TEKRAR BİRLEŞME İÇİN DAVET

(Re-unification Within Islam)

 

15 EYLÜL 1992


copyrighted 1992 by Nadine Sultan d'Osman Han
Translated by Ay
şe Hanım

En merhametli ve bağışlayıcı olan Allah’ın ve O’nun resulü HZ. Muhammed (sav), insanlığın en son peygamberi adına
 
İSLAM’ın çocukları! Halife’nin bilgeliğinin sesini çok dikkatli dinleyin Allah’ın övülmüş Resulü tarafından atanan, ilahi emirler tarafından açığa çıkarılan meşru Osmanlı Halifesi politik aldatmaca ve ızdırabın derinlerinden sizi kurtaracak.

İSLAM’IN ÇOCUKLARI! Kederli gözyaşlarınızı silmek ve sizi Allah’ın resulü Hz. Muhammed (sav) tarafından açığa çıkarılan İslam’ın neşeli yoluna geri döndürmek için Allah’ın övülmüş resulü tarafından atanan Şeyhül İslam’ın tavsiyelerini tutun,

HERŞEYİ BİLEN ALLAH insanoğluna kendini bilmesini emreder. Müslümanlar birlik içinde ve kendine saygılı olmazlarsa nasıl saygı görürler? BİRLİK OLMADAN, güç olamaz, sadece açgözlülüğün, kibrin, yanlış yönlendirilmiş hırsların, fesadın ve küstahlığın belalarına karşı dayanıksızlık ve kırılganlık olabilir.

İSLAM’IN ÇOCUKLARI DİKKAT EDİN! DİKKAT EDİN! Kendiniz için zaman harcamayın, bu lüksü daha fazla elinizde tutmayın. Kıskançlıkların, tartışmaların, kandırmacaların ve şeytani düşüncelerin ağır bagajlarından kurtarın kendinizi. Bu sayede daha dik ve hızlı yürürsünüz. Kalbinizde iyilikle, hafif adımlar atarsınız. Adalet ve tatminin istikametine varmak için İslam’ın çocukları ruhlarını düşmana satmamalıdır. Kendi evlerinin içinde kusursuz hareketler sergileyerek örnek olup düşmanlarıyla uyum sağlamak için gayret etmelidirler.
 
Bu Hikayeyi dinleyin ve içinden kendi dersinizi alın.
 
Bir koyun sürüsü şeytana karşı korunaklı, sağlam çitlerle çevrili küçük bir otlakta mutlu bir şekilde yaşarmış. Bir gün, bir grup kurt gelmiş güzel bir ziyafet fikri onları cezbetmiş. Zekice sağlam inşa edilmiş kapıya gürültülü şekilde vurmuşlar. Küçük bir iyilik karşılığında sınırsız yeşil otlaklara güvenli geçiş vaad etmişler.

Gerçekten de eğer güvenliklerini garanti eden eski düşmanlarının vaad ettiği sınırsız otlakların heyecanı ödül olacaksa, kurtların açlığını bastıracak birkaç hasta koyunun gözden çıkarılmasının ne önemi vardı? Tüm uyarılara rağmen seçilmiş olan kurbanların acı çığlıklarına sağır kalarak. koyunlar kapıyı açtılar ve neşeyle kurtları karşıladılar.

Sağlıklı koyunlar kurtların iştahları için kurban edilen birkaç koyunun talihsizliği karşılığında satın alınan yeni mutluluklarının tadını çıkararak hızla yeşil otlaklara koştular. Bununla birlikte kısa zaman içinde kurtlar tekrar acıktılar böylece onlara güvenen koyunlara doğru ilerlediler ve fazla boğuşmaya gerek kalmadan onları da yediler.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI! HATA YAPMAYIN! İslam Dünyası’nda kandırılma ve bölünme istisnasız hepimizi kötü sona sürükler.

Bosna’daki Müslümanların acıları sizi şaşırtmasın! Şüpheli itibar vaatleri geçmişteki vahşetleri kınamak için sadece ürkekçe kaş kaldıran İslam’ın Çocukları’nı kör etti.
 
IRAK İran’a saldırmak üzere domine edilmişti, sonra kendisine destek verenlerin kurbanı haline dönüştü. Kürtler kendi vatanlarına hainlik yaptılar ve böylece oyunlarının kurbanı oldular.
 
Aynı zamanda, Suudi Arabistan ve Kuveyt kapılarını kurtlara açarken diğerleri de adam kayırmacanın bir kaç şüpheli lokması için takip ettiler. Kalbim acıyla sızlıyor onların gelecekteki kaderlerini düşündükçe. İslam’ın evi ve vatanına ihanetleri yüzünden hiç şüphe yok ki başlarına çok ağır bir ceza gelecek.

 
Yeni Dünya Düzeni insanlığın geleceği için mutlu vaatler hediyesi gibi sunulmuştu. Ama kapı açılır açılmaz kendini “Etnik Temizlik” adı verilen bir yeni dünyaya dönüştürdü. Bu kavrama Bosnalı Müslümanlar yem oldular. Unutmayalım ki bu kavram Filistin’de zaten Müslümanlar üzerinde uygulanıyordu.
 
Sadece şeytani düşünceli olanlar bu kadar vahşi bir markalamayla ortaya çıkabilirler. Bu İslam’ın çocuklarını hayvanlardan daha aşağı indiriyor. Yerlerinden, yurtlarından edilmek, mallarının çalınması, işkence görmek, köleleştirilirken zulmedenler birazcık bile vicdan azabı çekmeyecekler çünkü onlar zulümlerini kendilerine en az zarar gelecek şekilde başarıyla ve şeytani bir zevkle gerçekleştirecekler. Modern savaşlar savunmasız sivilleri kurban olarak hedef alır ve sivillere bu açıklanmaz çünkü modern savunma silahları bulundurmak iğrenç bir suç olacağı için bu inkar edilir.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI ! DİKKAT EDİN! Etnik Temizliğin kolu çok uzun, dünyanın dört bir köşesinde Müslümanları yakalarken sözde insan hakları savunucuları kurbanlara hor görerek, tepeden bakacaklar.

Şimdiden, Özbekistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerine işkence planları yapılıyor.  Muhtemelen, “Uluslararası İncil Cemiyeti” bu cumhuriyetlere güzel şekilde paketlenmiş Hristiyan kurdeleli “ Allah’ın Sözü” paketleri gönderecek ortasında ise gizlenmiş “Etnik Temizlik” hedefi olacak.
Büyük ihtimal, Arnavutluk, Ürdün, Suriye ve diğerleri temizlik ve esirlik listesinde yer alacaklar. Sevgili vatanları için utanmaksızın sömürülecekler ve daha az değerli olanlar Batı’nın zehirli atıklarını boşaltma yeri olarak kullanılacak.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI! YANLIŞ YÖNLENDİRİLMEYİN! Bu sözde iyi görünen, Hristiyan kurt gibiler tarafından. Çünkü onlar Allah’ın gerçeğini söylemiyorlar. O’na ne isim verirsek verelim bir tane Allah vardır ve O’nun emirleri çok açıktır.
KENDİNE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİN ŞEYLERİ BAŞKALARINA YAPMA.
 
“ETNİK TEMİZLİK” Allah’ın sözü değildir. Şeytanın sesini gizlemek için hristiyanlığı kalkan olarak kullanan inançsızların sözüdür.
 
İslam’ın içindeki bölünme Sünni, Şii, Sufizm vb ne her şeyi bilen Allah’ın sözü, ne de O’nun Resulü Hz. Muhammed (SAV)in sözüdür. ALLAH’IN MESAJI AÇIKTIR. İnsan’ın kalbi ve ruhu Şeytan’dan, kötülükten, kirlilikten ve hor görmekten uzak olmalıdır.
İnsan kendi hareketlerinden kendisi sorumludur ve bahanelerin arkasına gizlenemez.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI! SEVİNİN! En merhametli olan Allah bu zor günlerde sizi unutmadı, her şeyi bilen Allah bugünlerin geleceğini de biliyordu. Bu yüzden, Merhametli olan, çocukları için hem Halife hem de Şeyhül İslam kurumunu korudu ve sakladı. Hem Halife hem de Şeyhül İslam’ın hizmeti , politik oyunlar ve hırs Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırlarken, İstanbul’da yasaklandı. Ama Allah’ın iradesiyle, Halife yok edilmedi. Yüceltilmiş Hz. Muhammed (sav) in kutsal emanetlerinin İstanbul’da O’nun hizmetkarları (Halife ve Şeyhül İslam’ın) geri dönüşünü bekliyor olması belki Allah’ın iradesidir.
 
Herşeyi bilen Allah insanoğlunu çok özel bir hediye ile kutsamıştır. Çaresiz durumlarda miras alınan genlerin hatırasına başvurmak. O ZAMAN GELDİ.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI ! DİNLEYİN! Halife’nin mesajını. Gelecek, tüm Muhammedilerin istisnasız BİRLİK’ini görmek zorundadır. İslam’ın Çocukları’na saldırının durdurulması için Birleşmiş Milletler’de duyulacak şekilde tek BİR SES ile konuşmalıdır. ADALET üstün gelene kadar BİRLİK sesi duraksamadan güçlü çıkmalıdır. Ancak o zaman İslam’ın Çocukları Hristiyan kardeşleri ile Allah’ın çocuklarını acı, intikam, kin’den korumak için Osmanlı Halifesi adına Şeyhül İslam’ın ışıklı rehberliğinde el ele yürüyebilirler.
 
İSLAM’IN ÇOCUKLARI ! İslam’ın ruhunu ve Allah’ın size bahşettiği toprakları savunmak sizin kutsal görevinizdir.
 
Merhametli Allah’a bizi affetmesi için alçakgönüllülükle dua edelim.
 
ESHHEDU-EN LA ILAHE ILLALLAH WA ESHHEDU ANNA MUHAMMEDAN AB-DUHU WA RASSULULLAH.